kalliolan työterveys työyhteisö

Yhteisöllisyys on työyhteisön voimavara

Sain olla mukana Kalliolan henkilöstöpäivässä toukokuussa. Tein päivän aikana havaintoja siitä, miten henkilökunta oli yhteistuumin ylpeitä omasta työstään, sen merkityksestä ja työyhteisön aikaansaannoksista. Samalla aistin ilmapiirissä sitä, mikä on omien ajatusteni lempilapsi ja minkä uskon olevan apu moneen ongelmaan: yhteisöllisyyden.

Tämä kuului monen työntekijän puheenvuoron läpi ja oli aistittavissa naurun ja muutaman huokauksenkin kautta, kun puhuttiin työn haasteista. Kysyin joiltakin työntekijöiltä, mikä työssäsi on parasta. Sain kaikilta saman vastauksen: asiakkaat ja työkaverit. He kokivat rikkautena yhteisön, jonka kanssa saivat tehdä töitä. Tunne siitä, että kuuluu johonkin, pystyy luottamaan ja saa tehdä asioita yhdessä toisten ihmisten kanssa, auttaa jaksamaan.

Samaa aihetta käsittelee Mankan ja Larjovuoren tekemä opas: ”Yhteisöllisyydellä menestykseen”, johon on koottu konkreettisia tapoja lisätä yhteisöllisyyttä työpaikalla. Poimin oppaasta työyhteisön näkökulman yhteisöllisyyden kehittämiseen:

  • Huolehdimme myönteisestä ilmapiiristä.
  • Ystävällisyys, kiitollisuus, hyvien uutisten jakaminen, kerromme tähtihetkistä asiakkaidemme kanssa.
  • Opettelemme työyhteisötaitoja.
  • Avoimuus, reiluus, auttaminen ja aktiivisuus.
  • Arvostamme jokaisen työtä.

Kuulostavat varsin yksinkertaisilta ja helpoilta – vai eikö? Voimmeko ottaa nämä asiat huomioon joka päivä jokaisessa tilanteessa ja kaikkien työkavereiden kanssa? Uskoisin, että tässä saattaa olla meille kaikille jotain kehitettävää. Entäpä miksi lähtisimme tälle kehittämismatkalle?

Tosiasia on, että erityisen kuormittavan työn keskellä yhteisöllisesti hyvin toimiva työyhteisö kantaa ja antaa voimia. Otan esimerkin sosiaalialalta. Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että sosiaalialan työntekijät tekevät erittäin tärkeää työtä. Kuitenkin esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden riski sairastua mielenterveyshäiriöihin on korkeampi kuin monella muulla alalla.

Työ saattaa olla kiireistä, asiakkaiden tilanteet ovat usein moniongelmaisia ja haastavia. Taustalla saattaa olla traumaattisia kokemuksia, joita työntekijät joutuvat kuulemaan. Mikä näissä tilanteissa auttaa?

Asia ei ole yksinkertainen, mutta ainakin työntekijän omat taidot käsitellä ja kohdata asioita, esimiehen taidot ja tuki sekä koko työyhteisön tuki, voivat vaikuttaa kuormittumisen kokemukseen. Jos siis jokainen tekee oman osuutensa työyhteisön eteen, se auttaa koko työyhteisöä jaksamaan.

Näin saamme kuulla arjen keskellä enemmän naurua ja kokea kuuluvamme tähän työporukkaan. Kokea yhteisöllisyyttä. Nämä ovat kaikki taitoja, joita voimme opetella. Olisiko tässä meille kaikille hyvä haaste tulevaisuuteen? Kuten Kalliolan slogan toteaa ”Naapuruus on mielentila”.

 

Kuva: Unsplash

Sirpa Kaasalainen

asiakkuuspäällikkö

Pitkä esimiestyökokemus työterveyshoitajan työssä. Tämä näkyy kiinnostuksena esimiestyöhön ja sen kehittämiseen. Sirpa vastaa myös työterveyden asiakas- ja myyntityöstä.