Johtajan ei tarvitse olla loputtomasti jaksava maratoonari

Johtajat ja esihenkilöt tietävät, miten työhyvinvoinnista pidetään huolta. Omalla kohdalla siihen ei kuitenkaan riitä aikaa tai mielenkiintoa. Johtajaksi pääsee usein henkilö, jolla […]

Nokoset sallittu – etätyö sujuu työn rytmittämisellä

Aamupäivän virtausjakso on ihmiselle luovinta aikaa. Se kannattaa käyttää hyödyksi ja siirtää pieni silppu iltapäivään. Joskus sanotaan, että etätyö on palkallinen vapaapäivä. […]

Anna aikaa tapojen muuttamiselle

Elokuu on tyypillisesti tammikuun ohella lomaa seuraava ”Hyvien Aikeiden Kuukausi”. Samalla paksusti voinut keho on kohde, jolle ”pitäis tehdä jotain”. Mediakin pursuaa […]

Yhteisöllisyys on työyhteisön voimavara

Sain olla mukana Kalliolan henkilöstöpäivässä toukokuussa. Tein päivän aikana havaintoja siitä, miten henkilökunta oli yhteistuumin ylpeitä omasta työstään, sen merkityksestä ja työyhteisön […]